HAMDAN, M. Filosofi Kafir dalam al-Qur’an: Analisis Hermeneutik Schleiermacher. Tashwirul Afkar, [S. l.], v. 39, n. 02, 2020. DOI: 10.51716/ta.v38i02.25. Disponível em: http://tashwirulafkar.net/index.php/afkar/article/view/25. Acesso em: 14 jun. 2021.