ROFIQ HAMZAH. Arus Balik Pesantren: Reharmoni Pesantren dan Kebudayaan Jawa. Tashwirul Afkar, [S. l.], v. 40, n. 2, 2021. Disponível em: http://tashwirulafkar.net/index.php/afkar/article/view/39. Acesso em: 14 aug. 2022.