Focus And Scope

Jurnal Tashwirul Afkar fokus pada isu-isu keagamaan, sosial dan kebudayaan.